รายการบล็อกของฉัน

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบจิตวิทยา คุณใช้สมองซีกไหนมากกว่ากัน


เพียงแค่มองภาพนี้เท่านั้น แล้วตอบว่า คุณเห็นภาพนี้หมุนทวนเข็ม หรือ ตามเข็มนาฬิกา...
 
UploadImage

พอได้คำตอบแล้วมาเฉลยกันดีกว่า

แบบ A เห็นทวนเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา
แบบ B เห็นตามเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกขวามากกว่าซีกซ้าย

แล้วมันเป็นยังไงหรือ นี่ไง...

แบบ A สำหรับคนที่ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า .. คุณมีแนวโน้มที่จะ ...
• ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
• สนใจรายละเอียด
• อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์
• มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์และมีความสามารถทางภาษาศาสตร์
• สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต
• มีความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
• มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว
• รอบรู้
• ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย
• มีระเบียบวินัย
• จดจำชื่อต่างๆได้ดี
• อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง
• วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี
• เน้นผลในทางปฎิบัติ
• ปลอดภัยไว้ก่อน


 แบบ B สำหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า .. คุณมีแนวโน้มที่จะ …
• ให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึก
• ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด
• มีจินตนาการสูง
• มีความสามารถในทางตรรกศาสตร์
• สนใจอนาคตมากกว่าอดีต
• สนใจในทางปรัชญาและศาสนา
• เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี
• ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ
• เป็นที่นิยมชมชอบ
• โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี
• ชอบฝันเฟื่อง
• ประเมินผลกระทบสำหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
• คึกคะนอง ... หรือในบางกรณีมุทะลุ
• เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น